Facebook Centrum Edukacji MERITUS
Strona GłównaOferty WspółpracyRealizacja projektów  POKL w ramach EFS z Centrum Edukacji MERITUSKorepetycje w MielcuKontakt z Firmą

Realizacja projektów POKL w ramach EFS z Centrum Edukacji MERITUS

1. Czym się zajmujemy:

Zajmujemy się zarządzaniem, realizowaniem, obsługą i kompleksowym koordynowaniem projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizujemy różne zadania w ramach projektów – głównie polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zajmujemy się promocją i wizualizacją projektów oraz dokumentacją filmową i fotograficzną.

Opracowujemy profesjonalne publikacje oraz foldery związane z promocją i realizacją projektów a także projektujemy i drukujemy materiały promocyjne.

2. Nasze doświadczenie w realizacji projektów POKL:

  • •  Realizowaliśmy  zarządzanie  i  koordynowanie  projektu  POKL  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (Priorytet  IX,    Poddziałanie 9.1.2) dla Gminy Stopnica;
  • •  Realizowaliśmy  zarządzanie  i  koordynowanie  projektu   POKL  z  Europejskiego  Funduszu• Społecznego (Priorytet IX,    Działanie 9.5) dla Gminy Stopnica;
  • •  Byliśmy  wykonawcą  projektu  POKL z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2) w Szkole    Podstawowej Nr 3 w Staszowie;
  • •  Nasza  firma  realizowała  zadania  z  projektu  POKL z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX, Poddziałanie    9.1.2) dla Gminy Tyczyn;
  • •  Posiadamy   doświadczenie    w    obsłudze    programów:   Generator  Wniosków  Aplikacyjnych,  Generator  Wniosków    Płatniczych, Formularz PEFS.

Ponadto:

  • •  Od  roku  2009  prowadzimy  szkolenia  w  szkołach wszystkich szczebli przeznaczone dla uczniów, kadry pedagogicznej    oraz rodziców;
  • •  Przeprowadzamy   szkolenia   z   zakresu   równości  szans  kobiet  i  mężczyzn  w  projektach  realizowanych  w  ramach    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  • •  Znamy bardzo dobrze środowisko szkolne.

3. Referencje wystawione dla naszej firmy:

Referencje